Obchodní podmínky

 

 1. Úvodní ustanovení
 2. Registrace
 3. Minimální hodnota objednávky
 4. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
 5. Ceny zboží
 6. Dodací lhůta
 7. Reklamace zboží, záruční podmínky
 8. Ochrana osobních dat
 9. Závěrečná ustanovení

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní, podmínky platí pro nákup v B2B internetovém obchodě na adrese www.alifestyle.info
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinností prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Provozovatel obchodu:

AlifeStyle s.r.o.
Týnská 21 110 00 Praha 1
IČ: 28958314
DIČ: CZ28958314
Vedená Městským soudem Praha, oddíl C 155857
Firma je plátce DPH.
Číslo účtu: 4700948001/5500 Raiffeisenbank a.s.

2. Registrace

Zákazník, aby mohl uskutečňovat své nákupy v B2B internetovém obchodě www.alifestyle.info, musí být nejprve řádně registrován. K tomu potřebné Uživatelské jméno a Heslo obdrží od provozovatele na základě zákazníkem řádně vyplněného a odeslaného registračního formuláře a po jeho ověření provozovatelem. Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí nebo vyřazení registrace zákazníka, a to bez udání důvodu, aniž by o tom zákazníka dopředu jakýmkoliv způsobem informoval.

B2B internetový obchod www.alifestyle.info je další způsob velkoobchodního prodeje výrobků distribuovaných společností AlifeStyle s.r.o. Cílem je udržet velkoobchodní režim a proto využít této možnosti nákupu mají pouze jím ověření zákazníci (prodejny s dárkovým nebo dekorativním zbožím, interiérovými doplňky, doplňky pro domácnost, nábytková a architektonická studia, hotely, kavárny nebo restaurace. Provozovatel zašle zákazníkovi po ověření jeho žádosti o registraci přístupové Uživatelské jméno a Heslo, nejpozději do 10 dní od odeslání této žádosti zákazníkem.

3. Minimální hodnota objednávky

Předností B2B internetového obchodu www.alifestyle.info je, že zákazník má možnost spolu kombinovat v jedné objednávce více značek, s možností odběru 1 kusu od položky, a to vše ze skladu v ČR.  

Hodnota každé jednotlivé objednávky musí činit minimálně 2.500 Kč včetně DPH. Cena dopravy se účtuje zákazníkovi na základě její skutečné hodnoty, stanovené dopravcem (DPD) v závislosti na váze, objemu a dodací adrese. 

4. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím B2B internetového obchodu Alifestyle.info jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem povinných údajů.
Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést správné registrační údaje, a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a přijaté objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Zrušení objednávky:

Zákazník má právo zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku zabalení zásilky. Tuto skutečnost je zákazník povinen oznámit buď emailem, nebo telefonicky.

 • v případě, že objednávka byla již vyřízena a byla zabalena, budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené se zabalením zásilky.
 • v případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené se zabalením a expedováním.
 • v případě, že zákazník zruší objednávku před zabalením či expedováním, nebude účtován žádný poplatek.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 10 dní ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

5. Ceny zboží

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.
Před odesláním objednávky, bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků (cena dopravy) a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Slevové kódy, procentuální slevy

Pokud má zákazník platný slevový kód či kód z dárkové poukázky, vloží tento kód do pole „Poznámky k objednávce“. Cena celkem po slevě mu bude obratem potvrzena. Jednotlivé procentuální slevy se nesčítají; platí vždy jen ta, která má nejvyšší hodnotu. Pokud má zákazník trvalou procentuální slevu na nákup, je zákazníkovi tato sleva automaticky odečtena při každém nákupu provedeném pod jeho registrací. Prodejce si vyhrazuje právo upravovat tyto trvalé slevy.
Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající doklad o zaplacení, který na vyžádání zašle kupujícímu spolu se zbožím, případně elektronicky či doporučeným dopisem. V případě osobního odběru ho obdrží kupující v místě odběru a ve vlastním zájmu si zboží při přebírání zboží překontroluje.
Konkrétní způsob platby si zvolí zákazník dle možností uvedených při objednávce v sekci „Objednávka“ a to platba dobírkou při převzetí zboží od dopravce, předem na účet nebo platba hotově při osobním odběru.
Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek.
V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, bude toto jednání považováno za porušení "Obchodních podmínek" a "Kupní smlouvy". 
Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500 Kč.
V případě, že kupující požádá o opakované doručení, bude mu zásilka znovu zaslána a celková cena objednávky bude zatížena dvojnásobným poplatkem za poštovné.

6. Dodací lhůta, doprava zboží

Dodací lhůta začíná platit ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravcem, obvykle do 1-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů.
V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet, a to nejpozději do 14 dnů od vzájemné dohody. V případě zvolené platby předem na účet, bude objednávka rezervována po dobu 10 dnů od odeslání objednávky. Pokud do této lhůty nebudou připsány peníze na účet, bude objednávka stornována a zboží dáno dále do prodeje. Zboží zasíláme až po připsání celé částky na účet (tj. včetně poštovného).  V případě osobního odběru bude zboží rezervováno po dobu 10 dnů od odeslání objednávky. 

7. Reklamace zboží, záruční podmínky

Kupující by měl ve vlastním zájmu prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí.
Pokud je zjištěno poškození obalu výrobku, kupující zkontroluje stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Kupující má právo viditelně poškozenou zásilku nepřebrat. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zásilky a stvrzuje, že dorazila bez viditelného poškození. Podrobnější informace k reklamacím poškození výrobku zjištěného při převzetí zboží nebo bezprostředně po rozbalení zásilky - viz. sekce níže „Doprava a platba“.
Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku nebo v důsledku nesprávného užívání. Údržba zakoupeného zboží: veškeré zboží slouží především jako dekorace, při čištění či udržování tohoto zboží je tedy třeba postupovat s ohledem na tuto skutečnost. Keramika a porcelán určený ke stolování obsahuje ve spodní části výrobku značky, zda je možné tento výrobek umývat v myčce nádobí či lze používat pro mikrovlnné trouby. U textilu je vždy uvedena informace o vhodném způsobu praní. Ostatní dekorace a doplňky čistěte pouze navlhčenou textilií nebo se předem informujte u prodejce o správné údržbě. Při nesprávném postupu údržby (použití horké vody, drsné houbičky, myčky, saponátu apod.) prodejce neručí za případné škody a změny stavu produktu a není možné tyto vady reklamovat. Při případné reklamaci kupující kontaktuje prodejce e-mailem nebo telefonicky. Reklamované zboží následně zašle ve vyhovujícím obalu (nejlépe originálním) a vždy běžným obchodním balíkem na adresu: Apropos - your lifestyle, OC Lihovar, Barákova 237, 251 01 Říčany, Česká republika, tel.: +420 777 743 202, e-mail: B2B@apropos-shop.cz
Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Součástí reklamace by měl být doklad o zaplacení zboží a popis závady. 
V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího doručení.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. Dárek je zákazník povinen vrátit, nebo mu bude odečtena hodnota dárku při vyplacení. Více informací o průběhu reklamace upřesňuje „Reklamační řád“, viz níže.

8. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících (jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail) jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním
a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

10. Závěrečná ustanovení

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
Upozorňujeme, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu obchodních podmínek, avšak všechny starší verze obchodních podmínek jsou u prodejce archivovány a kupující si je může vyžádat e-mailem.  

Kontaktní údaje prodávajícího - sídlo firmy:

AlifeStyle s.r.o., Týnská 21, 110 00 Praha 1, e-mail: info@alifestyle.info  

Provozovna:

Apropos - your lifestyle,
OC Lihovar, Barákova 237, 251 01 Říčany,
tel.: +420 777 743 202
e-mail: B2B@apropos-shop.cz

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2013

 

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.  

Prodávajícím je AlifeStyle s.r.o., Týnská 21, 110 00 Praha 1, Česká Republika, IČ: 28958314, DIČ: CZ28958314, Vedená Městským soudem Praha, oddíl C 155857

Zákazníkem B2B internetového obchodu www.alifestyle.info je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.
Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu. Záruka se též nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.  

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

 • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

2. Vyřízení reklamace

Při případné reklamaci kupující kontaktujte prodávajícího písemně, e-mailem nebo dopisem zaslaným poštou. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží k reklamaci zašle na kontaktní adresu prodávajícího:
Apropos - your lifestyle, OC Lihovar, Barákova 237, 251 01 Říčany, Česká republika, tel.: +420 777 743 202, e-mail: B2B@apropos-shop.cz 
Při oprávněné reklamaci má kupující právo na přiměřenou náhradu tohoto dopravného.
Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Součástí reklamace je doklad o zaplacení zboží a popis závady. Kompletní informace potřebné k vyřízení reklamace může kupující uvést do reklamačního listu, který může předat prodávajícímu e-mailem, osobně na provozovně nebo poštou spolu s reklamovaným zbožím.
Reklamační list je možné stáhnout zde: Reklamační list.  V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v místě provozovny společnosti. V případě bankovního převodu je kupující povinen sdělit prodávajícímu správné číslo účtu, na které si přeje vrácenou částku odeslat.

3. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 8. 2013.  Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Doprava a platba

Objednané zboží je k odeslání nejčastěji do 3 pracovních dnů od učinění objednávky, nejpozději do 14 dnů. Pokud z nějakého důvodu není možné tuto lhůtu dodržet (zboží není na skladě), budeme vás o tom neprodleně informovat.

1. Způsob dopravy:

Cena dopravy se účtuje zákazníkovi na základě její skutečné hodnoty, stanovené dopravcem (DPD) v závislosti na váze, objemu a dodací adrese.

Celková cena dopravy bude zákazníkovi oznámena ke schválení předem před jejím naúčtováním a odesláním zakázky. Zákazník má právo zajistit si vlastního dopravce nebo zakázku si osobně po předchozí dohodě vyzvednout. V takovém případě nesmí být lhůta vyzvednutí zakázky delší než 3 pracovní dny od oznámení ceny dopravy provozovatelem. V případě nevyzvednutí zakázky do 3 pracovních dní, má provozovatel právo zákazníkovi účtovat skladné za zakázku nebo odstoupit od smlouvy a požadovat po zákazníkovi smluvní pokutu za balné v hodnotě 500 Kč.

 • Zakázky doručujeme prostřednictvím soukromé dopravní společnosti DPD
  Zásilka bude doručena dodruhého dne od podání. O odeslání zboží budete informováni e-mailem nebo telefonicky/SMS. V případě, že zvolíte doručení prostřednictvím DPD, je nutné vyplnit pro doručení takovou adresu, na které budete k zastižení během dne mezi 8.00 - 18.00 hodinou. V případě, že tímto místem bude vaše zaměstnání, je nutné uvést kromě vašeho jména také název a adresu firmy. 

Poštovné DPD bude účtováno dle skutečné výše a zákazník bude o ceně předem informován. 

 • Osobní odběr po předchozí telefonické dohodě zdarma.
  Apropos - your lifestyle, OC Lihovar, Barákova 237, 251 01 Říčany, Česká republika,
  tel.: +420 777 743 202, e-mail:B2B@apropos-shop.cz

2. způsob platby:

 • Dobírkou při doručení (platba dopravci při doručení zboží, poštovné navýšeno o poplatek za dobírku)
  Za zásilky dodané DPD je možno zaplatit dobírku kromě hotovosti i platební kartou přímo u řidiče. Všichni řidiči jsou vybaveni mobilním platebním terminálem. O způsobu zaplacení se svobodně rozhodnete až v momentě      převzetí zásilky.
  Bankovním převodem na náš účet, číslo: 4700948001/5500 Raiffeisenbank a.s.
  Variabilní symbol odpovídá číslu vaší objednávky. Objednávka bude odeslána po příchodu platby na účet, doporučujeme proto převod uskutečnit ihned po objednání zboží.
 • Hotově při osobním odběru v naší provozovně
  Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, vyhrazuje si prodejce požadovat po kupujícím částku na pokrytí zasílacích nákladů a manipulační poplatek 500 Kč.
  Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a v případě neodebrání dobírky s uhrazením poplatku za odeslání zboží v této výši.

3. Převzetí zboží od dopravce:

Kupující je povinen dodané zboží a připojené doklady bezprostředně po jejich převzetí prohlédnout a zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (zejména poškozený obal zásilky), oznámí tuto skutečnost bez odkladu přepravci, který je povinen sepsat na místě zápis o škodě. Tento zápis je nezbytný k vyřízení reklamace! Zákazník má právo neúplnou nebo poškozenou zásilku nepřebrat, v tomto případě je nutné sepsat s dopravcem zápis o škodě a zároveň ihned kontaktovat odesílatele (internetový obchod) telefonicky na nebo e-mailem. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. 
Pokud není tento postup dodržen, není možné poškozené nebo chybějící zboží nahradit.

Doporučený postup při poškozeném obsahu převzaté zásilky

Pokud zásilka nevykazuje známky poškození a je adresátem potvrzen přebírací protokol dopravci, stává se zásilka vlastnictvím kupujícího. Po převzetí zásilky je další reklamace ohledně poškození zásilky řešena s dopravcem.
Doporučený postup při poškození obsahu převzaté zásilky je dle zvoleného dopravce následující:

 • v případě dopravy službou DPD:
  Kupující je povinen bez odkladu překontrolovat obsah zásilky a případné závady hlásit přepravci ihned, nejpozději do 3 dnů od doručení zásilky. Je důležité zachovat zásilku v původním stavu včetně obalů a výplní. Doporučujeme kontaktovat dopravce bez odkladu, výrazně tak přispějete ke kladnému vyřízení reklamace.
 • Doporučení: zachovat hlavní krabici s adresovou etiketou a nálepkou křehké. Poté krabičku ve které je přímo zboží zabaleno. Vše by se mělo zachovat do příjezdu DPD. 
 • Vyfotit etiketu s číslem zásilky (tam kde je příjemce i odesílatel)
 • Vyfotit původní přepravní obal (aby byl vidět celý – ideálně ze dvou stran) plus případné manipulační značky křehké/neklopit
 • Vyfotit poškození obalu (pokud k nějakému došlo)
 • Vyfotit balení uvnitř krabice - uložení v krabici, výplně
 • Vyfotit poškozené zboží (detaily a celek)

Poznámka

Vzhledem k charakteru nabízeného zboží (porcelán, skleněné doplňky apod.) doporučujeme otevřít zásilku bezprostředně po převzetí a překontrolovat, zda není zboží poškozeno i pokud obal poškozen není. Pokud zásilka při dodání jeví známky poškození, odmítněte ji převzít! Protokol o převzetí zboží nikdy nepodepisujte, aniž zboží u poškozené zásilky zkontrolujete!
Pokud k této nepříjemné situaci dojde, informujte nás neprodleně (nejpozději však následující pracovní den) o vzniklém stavu prostřednictvím e-mailu: B2B@apropos-shop.cz nebo telefonicky: +420 777 743 202. Situace bude vyřešena v nejkratším možném čase.
V případě jakéhokoli dotazu, nesrovnalosti či potížích s dopravou nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!

4. Problémy s doručením

Protože pro doručování zásilek využíváme služeb externích společností, může se stát, že námi expedována zásilka k vám nedorazila v předem ohlášeném termínu. V takovém případě si nejprve velmi jednoduše ověřte, kde se vaše zásilka nachází.

- na váš email jsme zaslali podací číslo zásilky (pokud vám e-mail nepřišel, kontaktujte nás a bude vám číslo sděleno)

 • ověřit si, kde je zásilka si můžete v online systému DPD:

 https://www.dpd.com/cz_osobnibalicek#!tracking

 • v případě uložení na DPD Parcel Shopu kontaktujte dopravce na tel. 225 373 373.  Více než 80 výdejních míst v ČR. Zde mapa:http://pickup.dpd.cz/

- pokud společnost zásilku ztratila, okamžitě nás kontaktujte, abychom vám mohli vyřídit reklamaci ztracené zásilky a zaslat vám nové zboží.

EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.